Opintopäivän luentomateriaali 28.4.2015

Yhteenvedot opintopäivien luennoista löytyvät osoitteesta:
https://www.tehy.fi/jasenelle/osallistu-koulutuksiin/lahihoitajapaiva-2015/luennot/