Suomen Lähihoitajat ry on lähihoitajien ammatillinen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenten ammatillista ja taloudellista asemaa sekä osallistua työolosuhteiden kehittämiseen. Lisäksi tarkoituksena on osallistua sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittämiseen.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä lähi-, perus- tai apuhoitajan tutkinnon suorittaneet tai tutkintoon opiskelevat, jotka ovat Tehyn ammattiosaston tai Tehyn opiskelijayhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen jäsenyys on maksuton. Yhdistyksen toimialueena on koko maa ja se on poliittisesti sitoutumaton.

Suomen Lähihoitajat ry tekee tiivistä yhteistyötä Tehy ry:n kanssa.Instagram