Historiaa

Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden asema Tehyssä

Tehyläinen järjestörakenne on aina perustunut vahvasti ammatti-identiteettiin. Toisen asteen tutkinnon suorittaneet ovat aina olleet osana Tehyläistä jäsenkuntaa Suomen Ensihoitoalan liiton, Suomen Lastenhoitoalan liiton, Suomen Mielenterveyshoitoalan liiton ja Suun Terveydenhoidon ammattiliiton kautta. 

Yhdistyksen synty ja siihen vaikuttaneet tekijät

Vuoden 2007 työtaistelun, Tahdon asia-kampanjan jälkeen Tehyyn liittyi merkittävä joukko uusia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneita, joille ei löytynyt omaa ammatti-identiteetin omaavaa yhteistyöjäsenjärjestöä. Tähän tarkoitukseen joukko aktiiveja Tehyläisiä lähi-, perus- ja apuhoitajia halusivat perustaa oman ammatillisen jaoston, joka vajaan vuoden toiminnan jälkeen muutti toimintansa yhdistysmuotoiseksi. Ensimmäinen syyskuuta vuonna 2008 näki valonsa Suomen Lähihoitajat – Finlands närvårdare rf –niminen yhdistys. 

Yhdistyksen toiminnan perusta

Suomen Lähihoitajat ry:llä on toimintansa perustamisesta lähtien ollut selkeä pyrkimys edistää jäsentensä ammatillista ja taloudellista asemaa sekä kehittää työolosuhteita. Yhdistys on myös osallistunut vahvasti sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittämiseen. Yhdistys on pyrkinyt toiminnallaan tuomaan tietoisuuteen lähihoitajan arvokkaan työn, jota tämä päivittäin tekee osana moniammatillista työyhteisöä. Tämä moniammatillisuus on Suomen Lähihoitajat ry:n selkeä tavoite myös jäsentensä edunvalvonnassa. Haluamme olla osana vahvaa sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneiden edunvalvontaa, jossa kaikki ammattiryhmät ovat tasapuolisesti edustettuina