Hyvää kansallista Lähihoitajapäivää!

27.1.2024

Me lähihoitajat olemme ammattiamme arvostavia ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti.  Lähihoitajat ovat kollegiaalisia toisia lähihoitajia kohtaan ja tuomme mielipiteemme julki vaikeissakin tilanteissa.  Me kunnioitamme ihmistä ja hänen ainutlaatuisuuttaan. 


Me ymmärrämme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita ja heidän elämäänsä. Meidän työmme on kuntouttavaa työtä, joka edistää hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Me olemme arjen asiantuntijoita ja moniosaajia. Meidän pääasiallinen tehtävämme on ihmisten auttaminen vauvasta vanhuksiin. Työhömme läheisesti liittyvät myös läheiset ja omaiset. Meidän täytyy aina varmistaa työllämme asiakas- ja potilasturvallisuus.

Hyvää kansallista lähihoitajapäivää!


Suomen Lähihoitajat ry:n  hallitus