Hyvää miestenpäivää!

19.11.2023

Vuodesta 1999 alkaen on Suomessakin vietetty kansainvälistä miestenpäivää. 

Vuosipäivän tärkeimpinä tavoitteina on mm. tuoda esiin tavallisia, rehellisiä ja kunniallisia miehiä, edistäen myönteisiä miesroolimalleja. 

Tänä päivänä juhlistetaan myös miesten myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnalle, perheelle ja parisuhteelle. 

Päivän tarkoituksena on myös kiinnittää huomiota miesten kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin, sekä pyrkiä parantamaan sukupuolten välisiä suhteita ja edistämään tasa-arvoa.

Hyvää miestenpäivää!

Suomen Lähihoitajien hallituksen puolesta Sami