Tutkimuskysely terveydenhuollon ammattilaisille

9.6.2019

Helsingin yliopistolla farmasian jatko-opintoja suorittava Andreas Sandberg on laatinut tutkimuksen terveydenhuollon ammattilaisille. Tutkimus keskittyy mittaamaan Suomen terveydenhuollon ammattilaisten tietoutta ja asenteita lääkkeiden lisäseurannasta ja haittavaikutusraportoinnista. Tutkimukseen vastaaminen on täysin anonyymia, eikä siinä kerätä suoria tai epäsuoria henkilötietoja. Alla viesti häneltä. 

"Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

Haittatapahtumaraportointi on välttämätöntä lääkkeen kattavan turvallisuusprofiilin luomisessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Suomen terveydenhuollon ammattilaisten haittatapahtumaraportointitietoutta ja -työtapoja. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisessä julkaisussa ja niitä hyödynnetään tulevien koulutusten suunnittelussa.

Kysely koostuu 26 kysymyksestä, joista osa on monivalintakysymyksiä ja osa avoimia kysymyksiä. Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 10–15 minuuttia. Kysymykset keskittyvät nykyisiin käsityksiinne ja mielipiteisiinne, eikä vastaamista varten tarvitse etsiä tietoa.

Mikäli päätätte osallistua tutkimukseen, toivomme vastauksia 30.6.2019 mennessä.

Linkki kyselyyn: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97771/lomake.html?rinnakkaislomake=Hoitajat 

Kunnioittaen,
Andreas Sandberg
Helsingin yliopisto
andreas.sandberg@helsinki.fi "